Anlamsız #2

in tr •  5 months ago

anlamsiz2__.jpg


Sahibinden anlamsız duygular satıyorum, kimse anlamıyor ne yaptığımı. Böylece bir pazarlama fukarası olduğumu çarpıyorum suratıma.

Suratım da ne kadar anlamsız!

İnsanlar her şeye önceden bir anlam yüklenmesini istiyor. Hâlbuki güzel olan; anlamı insanın kendisinin yüklemesidir diye uyanıyorum anlamsız rüyalardan. Bir rüya ne kadar anlamlı olabilir, insan ona anlam yüklemedikçe.

Yahut müzik dinlerken herkes aynı anlama mı ulaşır?
Hayır!

Anlam sahibi olmak istemiyorum; kim ne anlam yüklerse, onun için o anlama geliyorum sadece. Kimse için bir anlama gelmek için de çabalamak istemiyorum. Ben anlam yüklerken her şeye; bir de kendime anlam yüklemek anlamsız geliyor.

Anlamsız bir adam olarak dolaşıyorum sokaklarda. Bazen bir çocuk olarak anlamlandırıyor beni bir çocuk, bazen bir av olarak görüyor bir gaspçı. Trafikte küfredilecek bir adam olarak anlamlandıranlar olduğu kadar, beni sadece bir araba olarak anlamlandıranlar da olduğunu biliyorum.

Anlamsızlığı anlamlandırmayı seviyorum. Bu dünyayı bizim için önceden anlamlandıranların sunduğu anlamları reddederek; anlamsızlığa koşuyorum.

Bana yüklenen tüm anlamları kabul ediyorum ama hiçbir anlamdan sorumlu hissetmiyorum. Ben kendimi insanlara anlamsız olarak sunuyorum. Bana yüklediğiniz anlamları kabul ediyor olmam; beni onlarla yargılayabileceğinizi kabul ettiğim anlamına gelmiyor.

Ben hiçbir anlama gelmiyorum ağlarken
Ben hiçbir anlama gelmiyorum gülerken
Ve Ben hiçbir anlama gelmiyorum severken

Anlamsız dertler ile dertlenirken, zaten insanlar için çok anlamsız bir iş yapıyorum. Bu kadar anlamsız dertler ile dertlenilir mi? diye anlamsızlaştırılırken, neden diğer zamanlarda biçilen anlamları göğsümde yumuşatmamı bekliyorlar?

Anlamıyorum!

Anlamsız bir gözyaşı yumağını içimde biriktiriyorum. Damarlarımda dolaşan kanın yerini alıyor gözyaşları ve kalbim gözyaşlarını fırlatıyor tüm vücudumda.

Kalp bu, anlamıyor; kirlenmemiş gözyaşı olmadığını. Kirli diye topladığı gözyaşları, girdiği gibi çıkıyor. Akciğerlerim anlamıyor neyi temizleyeceklerini.

Kalbim anlamını yitiriyor.
Anlamını yitirmiş bir kalple yaşamak ne kadar anlamsız!
Mezarımı kazan ellerim var; parmakları bastığı klavye tuşlarından anlamsız.
Kestiğim bileklerim var, anlamsız.

Hangi bilek anlamlı olabilir ki; kesilince gözyaşı fışkırtsın?
Aşırı gözyaşı kaybına maruz kalmış naçiz bedenim ve toprağı sulayan bileklerime bir anlam yükleyemiyorum.

Kızıl bir gökyüzünün altında toprağa bakıyorum.
Bulutlardan kan yağdırıyorlar üzerime.
Kazdığım mezar bir kan gölü.
Ve o gölde yüzen yalnız bir kurbağa bakıyor kan kırmızı gözleriyle.
Uzanıyorum kurbağaya, bana bakmasın böyle anlamlı diye.

Yalnızlık diyor
Yalnızlık anlamlandırır her şeyi.
Ben hiç yalnız olmadım diyorum.
Çünkü sensin yalnızlık diyor.

Bana biçtiği anlam karşısında sessiz kalıyorum.
İlk defa bana biçilen bir anlamı reddedemiyorum ve teslim oluyorum bu anlama.
Bileklerimden kelepçeliyor bu anlam; içimde işlenen cinayetleri sebep göstererek.
Ben de bu anlamı teslim alıyorum, içerimde beslemek üzere.

Hani anlamsızca demiştim ya;
Anlamıyorum, anlayamıyorum, anlaşamıyorum, anlaşılmıyorum, anlatamıyorum...

İşte öyle bir sonbahar soğuğunda;
Sahibinden anlamsız, satılık duygular beslemeye devam ediyorum.

Lütfen kabuklu yemiş atmayınız.


Anlamsız #1


Story & Image Copyright: OTahirZGN
ZAK000.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hâlbuki güzel olan; anlamı insanın kendisinin yüklemesidir

Bu cümle,
şu cümleyi hatırlattı:

Kendi erdeminizi, kendiniz yaratırsınız.
erdem.jpg

Bana yüklenen tüm anlamları kabul ediyorum ama hiçbir anlamdan sorumlu hissetmiyorum. Ben kendimi insanlara anlamsız olarak sunuyorum. Bana yüklediğiniz anlamları kabul ed,yor olmam; beni onlarla yargılayabileceğinizi kabul ettiğim anlamına gelmiyor.

Anlam karmaşasına düşmemi anlamlandıramadığım bu anlamlı metinden özellikle bu parçayı çok sevdim. Gerçekten böyle yaşadığına inanıyorum.

Congratulations @tahirozgen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 3000

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

You got a 61.54% upvote from @upmewhale courtesy of @tahirozgen!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

Kimse için bir anlama gelmek için de çabalamak istemiyorum. Ben anlam yüklerken her şeye; bir de kendime anlam yüklemek anlamsız geliyor.

bunu ben de istiyorum ama kendimi anlam veremediğim şeylerin içinde buluyorum yine de..

Beni, bizleri, evreni anlayanlara da anlamayanlara da selam olsun .
Yazınızı çok anlamlı buldum emeğinize sağlık hocam.

''Varolmanın dayanılmaz hafifliği'' Ellerine kalemine klavyene anlamsızlığına sağlık.. anlamsızlığın derinlerinde pek çokca anlam..

Hi, @tahirozgen!

You just got a 16.11% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 13.51% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.