Öyle...

in tr •  4 months ago

Öyle.jpg


Özlemekten firari bir işgal altında
Ciğerlerim yuvalanmış kuşlarla doluyken
Merhum bir öfkenin tabutuna çivilenmiş öksürüğün
Bir göç dalgası olacağını

Müphemi yüksek tanrılar barındırırken ben
Bundan bihaber kuşların
Umut barındırmaktan gelen ötüşleriyle
Zihnime sığınacaklarını
Bilemezdim

Bir sis çöküntüsü var zihnimde
Kuşlar tümden huzursuz
Ve kasvetten gelen titremeleriyle
Yetişmişler yüreğime

Bana mı bela bu kuşlar
Yoksa ben mi bela onlara?

Savsaklanmış yüreğimde
Bir titreme
Titremeyle bir volkan
Hem gündüz hem de gece

Bütün yüreğim kudretimde
Tanrılar yerlerinde
Üç, iki, bir
Motor!

İyi de
Hani bu kuşlar?

Bilemezsiniz işte

Aklımı ıslatan yağmurları
Ciğerlerimde buz kesen düşünceleri
Yüreğimdeki yokluğu
Ve saklanmış çokluğu

Yutkunduğum tanrıları
Ve tanrılaşmış sükûtları
Zihnimde kalan Abuk Kuşu
Nasıl anlatamam
Öyle…


Story & Image Copyright: OTahirZGN
ZAK000.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Özlemekten firari bir işgal altında
Ciğerlerim yuvalanmış kuşlarla doluyken
Merhum bir öfkenin tabutuna çivilenmiş öksürüğün
Bir göç dalgası olacağını
..
Bilemezdim

sanki kelimeler kendiliğinden yan yana gelmiş gibi, öylesine ahenkli ki üzerine söylenecek söz bulamıyorum..👌

ayrıca bu görsel de çok hoş olmuş🙆‍♀️

·

😄 teşekkürler çok pek. 💐

Özlemekten firari bir işgal altında
Ciğerlerim yuvalanmış kuşlarla doluyken
Merhum bir öfkenin tabutuna çivilenmiş öksürüğün
Bir göç dalgası olacağını

Resmen kelime sanatı, diyecek hiçbir söz yok. Sizin gibi yazann bir tane daha yoktur.
Bazen deneyeyim diyorum olmuyor. Çıkmıyor böyle sanatlı kelimeler.Emeğinize sağlık hocam harika

·

Çok teşekkür ederim sevgili @baycan , bu güzel ve değerli yorumunla beni şereflendirdin.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hi, @tahirozgen!

You just got a 11.78% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here
·

Tesekkürler

You got a 35.66% upvote from @booster courtesy of @tahirozgen!

NEW FEATURE:

You can earn a passive income from our service by delegating your stake in SteemPower to @booster. We'll be sharing 100% Liquid tokens automatically between all our delegators every time a wallet has accumulated 1K STEEM or SBD.
Quick Delegation: 1000| 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.

·

Teşekkürler & Sevgiler.

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 12.30% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Congratulations @tahirozgen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!