Sabah Sabah Öldüm Ben

in tr •  5 months ago

sabasaba2.jpg


Sabahın sızlanan soluğunda
Ellerim ceplerimde
Ceplerim pantolonumda
Pantolonum ise askıda ütülü
Giyemiyorum

Giyemiyorum çünkü
Bacaklarımı bulamıyorum
Ben mi kaldırdım onları yoksa
Onlar mı kaldı başka bacaklarda?
Hatırlamıyorum

Bacaksız da giyilmez ki pantolon
Giymiyorum!
Ellerimi bekliyorum
Çıkmıyorlar ceplerimden
Çağırmıyorum!

Ben de yataktan kalkmıyorum
Uykuya devam, eh mecburiyetten

Aaa Bacaklarım geldiler
Tekmeliyorlar
ve ellerim
Gırtlaklıyorlar beni uykuda

Ay yazık! Ben öldüm
Kendi acımı kendim çektim
Oh olsun! Ellerim öldü
Kendi cezamı kendim kestim
Ayaklarım öldü, canıma değsin!

Pantolonum kaldı askıda
Hâlâ ütülü
Kefenim ütüsüz
Bu sizin ayıbınız

Nereden yapıştı bu kefen üzerime
Çıkarın!
Toprağa değmek istiyorum

Durun bir dakika
Burnum daha ölmemiş
Kokular alıyorum
Hem de çok gurme

Ne yiyorsunuz siz
Canım çekiyor
Demek canım da henüz ölmemiş

Bu kokular yüzünden
Bir taraflarım şişiyor
Aaa bir taraflarım da ölmemişler

Hala şişiyorlar
Çok şişiyorlar
Kefeni yırttım yine şişiyorlar
BOM!

Patladım ben
Hepinizi patlatarak patladım hem de
Kıyamet oldum işte
Ben de öldüm
Siz de
Oh olsun hepinize

Ama sırat köprüsünde trafik oldu şimdi de
Nedense kimsenin acelesi yok
Kaynak yapan yok
Herkes birbirine yol veriyor

Köprü de hiç sağlama benzemiyor ha
Yıkıldı yıkılacak!
Yok ben geçmem bu köprüden
Zaten yaşarken araftaydım
Öldüm yine arafta kalayım

İtmeyin arkadaşlar
Geçmeyeceğim dedim aaa
Yetkili bir merciyle konuşmak istiyorum


Story & Image Copyright: OTahirZGN
ZAK000.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @tahirozgen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10000 upvotes. Your next target is to reach 15000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

You got a 100.00% upvote from @booster courtesy of @tahirozgen!

NEW FEATURE:

You can earn a passive income from our service by delegating your stake in SteemPower to @booster. We'll be sharing 100% Liquid tokens automatically between all our delegators every time a wallet has accumulated 1K STEEM or SBD.
Quick Delegation: 1000| 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000

Hi, @tahirozgen!

You just got a 21.1% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Ölüm gibi bir konuyu kahkahalarla okutacak tek yazar sizsinizdir hocam. Emeğinize sağlık . İtiaf edigprum her satırı gerçek olduğu kadar da komikti. :)))

·

:))) Çok teşekkürler sevgili @baycan


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
·

Teşekkürler

Congratulations @tahirozgen!
Your post was mentioned in the Steemit Hit Parade in the following category:

  • Pending payout - Ranked 8 with $ 151,25

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 13.53% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.